Una manu de agiudu a sa Sardigna – 7 de su mese de Idas 2013Un cop de mà a Sardenya – Espectacle solidari

uncopdema> Versió en català

Sa die colada 18 de Onniasantu unu tziclone at atropelliadu sa Sardigna, lassende·si in palas dannos incalculàbiles e cajonende sa morte de 17 persones.
S’Assòtziu de sos Sardos in Catalugna, paris cun s’Assòtziu AltraItalia, s’Assòtziu Cose di Amilcare e cun su Zibaldone – Radio Contrabanda 91.4 FM, s’Associació de Músics Metròpolis e s’apoju de s’Assòtziu +39, ammaniat un’eventu de solidariedade, chi sos balàngios s’ant a intregare pro sa recostrutzione e donados a siendas e famìlias vìtimas de su disacatu.
Sàbadu 7 de su Mese de Idas moende dae sas 5 de a merie in su tzentru sòtziu-culturale Sant Pere Apòstol, Carrer de Sant Pere Més Alt 25, sa generosidade de medas artistas dae meda alas de su mundu ant a animare un’ispetàculu chi at a intretènnere mannos e pipios. Un’atòbiu intre teatru, tzircu, dantza, pintura e mùsica pro torrare s’ispera a sa Terra nostra ferta. S’acontèssia est aparitzada in su matessi tempus cun sas tzitades de Londra e Bruxelles. Sos fundos regortos s’ant a donare dae sas tres delegatziones in sas festas de Pasca de Nadale a un’assòtziu chi òperat in su territòriu.
Intrada: 5€ (de badas pro minores de 12 annos)
Consumatziones: 1.5€
Eventu Facebook

PROGRAMMA

Dae sas 17:

Dae sas 20.30 (Música):

Su programma previdit fintzas:

– Espositziones de sos pintores

– Intretenimentu pro sos pipios cun sa trucadora Andrea Achinte e sos pallontzinos de Laura&Manel

– Loteria cun prèmios ofertos dae s’Assòtziu de sos Sardos.uncopdemaEl passat 18 de Novembre un cicló va afectar Sardenya, deixant-se enrere danys incalculables i causant la mort de 17 persones.
L’Associació de Sards a Catalunya, en col·laboració amb l’Associació AltraItalia, l’Associació Cose di Amilcare, amb el Zibaldone – Radio Contrabanda 91.4 FM, la Associació de Músics Metròpolis i el suport de l’Associació +39, organitza una vetllada de solidaritat, els ingressos de la qual s’assignaràn a la reconstrucció i seràn donats a empreses i famílies víctimes del desastre.
El dissabte 7 de Desembre des de las 17h al centre sociocultural Sant Pere Apòstol, Carrer de Sant Pere Més Alt 25, la generositat de artistes des de diverses parts del món animarà un espectacle que entretindrà adults i nens. Una trobada entre teatre, arts del circ, dansa, pintura i música per retornar esperança a la nostra Terra ferida. L’esdeveniment està organitzat simultaneament amb les ciutats de Londres i Brusel·les. Els ingressos es donaran per les tres delegacions durant les festes de Nadal a una associació que opera en el territori.
Entrada: 5€ (gratis menors de 12 anys)
Consumicions: 1.5€
Esdeveniment Facebook

PROGRAMACIÓ

Des de les 17h:

Des de les 20.30 (Música):

El programa també preveu:

– Exposicions dels pintors

– Entreteniment per als nens, amb l’artista de maquillatge Andrea Achinte i els globus de Laura&Manel

– Loteria amb premis oferts per l’Associació de Sards.