Gennas abertas pro sa Die de sa SardignaPortes obertes per el Dia de Sardenya a Barcelona

sadieDomìnigu 28 de Abrile – Gennas abertas in s’Assòtziu

Pro s’ocurrèntzia de sa Die de sa Sardigna, s’Assòtziu de sos Sardos in Catalugna at a ammaniare una diada de gennas abertas dedicada a a s’iscoberta de sas festas e sas traditziones de s’ìsula.
Sa die s’at a abèrrere cun una demustratzione culinària in ue sos partitzipantes ant a ammanitzare sos malloreddus (cumentzu a mesudie), at a sighire su pràngiu sotziale (3€ sòtzios, 5€ non sòtzios).
A sas 4 de a merie Jacu Floris at a istèrrere unos meledos a pitzu de sas raighinas istòricas de sa festa.

Agoa, a sas 16.30, sos acudidos a sa diada si podent pònnere a sa proa in su ballu sardu in cumpangia de sa maistra Katjuscia Mattu.

A sas 18 Francesco Bellinzis at a presentare su documentàriu a subra de sa Sartiglia de Aristanis “La Sartiglia e il Carnevale di Sardegna”, donende una letura in crae sotziològica de su carrasegare e profetende de s’ocasione pro regordare sa figura de Andrea Parodi, ex cantante de sos Tazenda iscumpartu in su 2006 e diretore de su documentàriu.

Su carrasegare in Sardigna

Su carrasegare in Sardigna no est una festa comente sas àteras, ma est una acuntèssida intesa in manera funguda dae totu sa comunidade sarda, cun festas caraterizadas dae caratzas, disfarsos, ballos e cantos.
Sa Sartiglia de Aristanis est una festa de orìgina castillana e representat su carrasegare prus ispetaculare de sa Sardigna.

Est un’eventu famadu a livellu internatzionale, in ue sa cursa de caddos est protagonista e remonat sas cursas ecuestres medievales ispannolas. Su nùmene suo matessi benit dae su castillanu “sortija”, dae unu tèrmine latinu chi cheret nàrrere “brusceria”, “punga”. sa festa est ordingiada dae sas obrerias o grèmios de sos artesanos e massajos; est marcada dae momentos de importu comente sa bestidura , sa beneditzione e sa cursa. Su Componidori est su protagonista majore de sa manifestatzione: sa bestidura sua, esecutada dae pitzocas in bestire traditzionale, est fata in unu logu isparighinadu de frores e granos de trigu.

In s’ispetàculu de sa cursa cabadderis balentes, cun sas caras cuadas dae caratzas andròginas, current a parafua cun sos caddos issoro pro intzertare, cun un’ispada o unu fuste, un’isteddu apicadu a subra de su terrinu de porfia, sìmbulu custu de sa fertilidade e vida losana. Cantu prus isteddos ant a èssere inferchidos, prus bundante at a èssere s’incùngia. Custa tzerimònia cramat cada annu unu pùblicu semper prus mannu, chi at a pòdere agatare in cue totu sas sugestiones descritas dae sos iscritores e artistas sardos. Sa Sartiglia est un’acuntèssida galu imbolicada dae su mistèriu. Su mistèriu de un carrasegare suspèndidu intre atza e galania, in ue onni gestu est unu sìmbulu e in ue onni sìmbulu sighet a donare emotziones.
S’atòbiu de domìnigu 28 de Abrile at a èssere tando non petzi s’ocasione pro colare una die intregada a sas traditziones sardas, ma fintzas pro iscobèrrere sos ligàmenes antigos intre cultura sarda e ibèrica.

sadie_catDiumenge 28 d’abril- Portes obertes a S’Assotziu

 Amb motiu de “Sa die de sa Sardigna” S’Assotziu dels sards a Catalunya proposa una jornada de portes obertes dedicada al descobriment de les festes i tradicions de l’illa.

El dia començarà amb una demostració de cuina en què els participants col·laboraran en la preparació de malloreddus (12 h), seguit d’un esmorzar per al qual es requereix una aportació de 3 € per als socis i 5 € per als no membres. Posteriorment Jacu Floris començarà una breu reflexió sobre els orígens històrics de la festa (16 h), i tot seguit hi haurà una demostració de balls sards amb Katjuscia Mattu (16.30 h).
A la tarda (18.30 h) Francesco Bellinzis presentarà el documental sobre la Sartiglia d’Aristanis, “La Sartiglia e il Carnevale di Sardegna”,  donant una lectura sociològica del carnestoltes i aprofitant l’oportunitat per recordar la figura d’Andrea Parodi, l’ex vocalista de Tazenda que va morir en 2006.

 El carnestoltes en Sardenya

 El carnestoltes a Sardenya no és una festa com tots les altres, és un esdeveniment sentit profundament per tota la comunitat sarda, amb festes amb màscares, disfresses grotescs, balls i cançons.

“Sa Sartiglia” d’Aristanis és una celebració d’origen castellà i representa el més espectacular i coreogràfic carnaval de Sardenya.
És un esdeveniment de renom internacional que té com protagonista una carrera de cavalls que recorda les antigues carreres eqüestres de l’antiga Espanya medieval. El seu nom deriva del castellà “sortija” forma lèxica que ve d’una paraula llatina que significa “bruixeria” o “amulet”. La festa està organitzat pel gremis dels agricultors i fusters, i està marcada per fases importants com el moment en que es vesteix el protagonista, la benedicció i la cursa. “Su Componidori” és el protagonista suprem de l’esdeveniment: la seva preparació, a càrrec de les dones amb el vestit tradicional es porta a terme en un lloc cobert de pètals de flors i grans de blat.
L’espectacle de la carrera veu cavallers qualificats, amb les cares ocultes per màscares andrògines que galopen ràpidament amb els cavalls per aconseguir amb una espasa o un pal, centrar un estel suspesa on es realitza la carrera, símbol de la fertilitat i de vida pròspera. Més estrelles s’obtenen, més abundant serà la collita. Aquesta cerimònia cada any atrau cada vegada més gent, que podrà trobar-hi totes les emocions descrites per famosos escriptors i artistes sards. La Sartiglia és un esdeveniment encara embolicat en l’encant del misteri. El misteri d’un Carnaval suspès entre animositat i serietat, on cada gest és un símbol i on cada símbol continua as emocionar.

La cita del Diumenge, 28 d’abril serà l’oportunitat no només per passar un dia explorant les tradicions de l’illa, sinó també per redescobrir els antics llaços entre la cultura de Sardenya i la cultura espanyola.