Cineforum, segundu adòbiu: Roba da Matti, de Enrico PitziantiCineforum, segona cita: Roba da Matti, de Enrico Pitzianti

6x3web.resizedIntre machine e avesu. Chie sunt sos macos berideros?

S’istajone de su cineforum sardu sighet martis 5 de Martzu a sas 7 de sero in sa sea de S’Assòtziu de sos sardos. Sa segunda pellìcula programmada est Roba da Matti, de Enrico Pizzianti, chi contat s’istòria di Casamatta, una residèntzia sòtziu-assistentziale in Cuartu Sant’Aleni (Sardigna), in ue bivent oto pessones cun discumbènios mentales. Casamatta est un’istrutura in ue, cun s’agiudu costante de sos operadores, si bivet una vida normale in una domo ispetziale. Un’istrutura cunsiderada avantzada in su panorama italianu e mundiale, unu logu inche pessones cun patimentos mentales podent torra punnare a si fraigare una vida.

A dolu mannu sa domo, pustis de 17 annos de atividade, arriscat de deper serrare. S’assòtziu chi la gestionat non renesset prus a pònnere fronte a sos gastos, su cuntratu de allogu est acanta de iscadire, e su propietàriu non lu cheret renoare. Est unu momentu dificultosu, ma Gisella, presidenta de s’assòtziu Asarop Casamatta e sorre de uno de sos istràngios, est una fèmina corriatza. Sustènnida dae sos àteros familiares, parat fronte a sos barrancos e est firmamente detzisa a agatare una solutzione.

Una pellìcula chi faghet lughe a subra de realidades fatu fatu tropu incòmodas a contare.
Cunsiderada sa cumplessidade de sos argumentos tratados, at a istèrrere s’adòbiu su psichiatra Andrea Murru chi at a agiudare s’ispetadore a achirire una cussièntzia majore a pitzus de custos temas.

Bos abetamus in meda martis 5 de Martzu a sas 19 oras, in Carrer del Bisbe Laguarda 9 !

Regia: Enrico Pizzianti
Durada: 80 minutos6x3web.resizedEntre la bogeria i el costum. Qui són els bojos de veritat?

La temporada del cinefòrum sard continua dimarts 5 de Març a la seu de de l’Associació de Sards. La segona pel·lícula en programació és Roba da Matti (Coses de Bojos), una pel·lícula de Enrico Pizzianti que explica la història de Casamatta, una llar d’assistència social a Quartu Sant’Elena (Sardenya) on viuen vuit persones amb malaltia mental. Casamatta és una estructura on amb el continu suport dels treballadors socials es viu una vida normal en una llar especial. Una estructura considerada a l’avantguarda del panorama italià i mundial, un lloc on les persones amb que pateixen problemes mentals poden arribar a reconstruir les seves vides.
Malauradament, la casa, després de 17 anys, es troba a risc de tancament. L’associaió que la dirigeix és incapaç de cobrir els costos, el contracte de lloguer està a punt d’acabar i el propietari no té la intenció de renovar-lo. És un moment molt difícil, però Gisella, president de Åsarp Casamatta i germana d’una dels malalts, es una dona tenaç. Amb el suport dels membres de la família, lluita contra les dificultats i està decidida a trobar una solució.
Una pel·lícula que focalitza el centre d’atenció en una realitat sovint massa incòmode per explicar.
Donada la complexitat de la temàtica en qüestió, introduirà la pel·lícula el psiquiatre Andrea Murru que ajudarà l’espectador a adquirir una major consciència en les qüestions tractades per la pel·lícula.
Us esperem el dijous 5 de març a les 19:00 hores al carrer Bisbe Laguarda 9!

Direcció: Enrico Pizzianti
Durada: 80 minuts