Archivi categoria: Annùntziu Eventos

Su Battileddu – unu documentàriu de Cinzia PuggioniSu Battileddu – un documental de Cinzia Puggioni

12419237_1127924027231952_5585112781818408420_oSu Battileddu: Su Carrasegare, in Arte, Sighit!

S’Assotziu de Sos Sardos in Catalunya at a presentare – su 12 de Martzu de 2016 a 18, in Carrer del Bisbe Laguarda 9 – “Su Battileddu”, unu documentàriu de Cinzia Puggioni.

Forsis “su macu de sa bidda”, o mancari un’istràngiu chi no s’est mai postu in mesu in sa vida de sa comunidade, est sa vìtima e atore printzipale de custu documntàriu ligadore pigadu in Lùvula, bidda pitica de 1500 abitantes incasciadu a 500 metros de artària in su territòriu barbarighinu, in sa provìntzia de Nùgoro.

Su ritu carrascialiscu in sei, nadu “Su Battileddu” (dae Bàttile, bascaràmine, refudu de sa sotziedade), representat sa passione de sa vìtima sacrificale: un’ispetàculu cruele, dinàmicu e appassionante, chi lompet a unu sacrifìtziu de sàmbene e renàschida, acumpangiada dae su binu, de sa vìtima. Sa comunidade ismàrigat sa neghe sua sacrifichende sa vìtima, pro iscontare sa pena e isperare in mègius vida pro s’annu imbeniente. Su Battileddu, che a su Sole, at a torrare in vida.

Su documentàriu, cuntzepidu a printzìpiu comente un’iscenegiadura teatrale, est unu museu berdaderu de sa màscara (e de sa tortura!) a s’àera aberta. Cunsigiadu a unu pùblicu majori, is imàgines poderosas e sa fotografia ispantosa bos ant a acumpangiare a intr de unu de is rituales (dionisìacos) de su carrasegare sardu prus etzisadores.

A concruos, ais a pòdere cuntribuire leande·bos una bevida o unu pratu de Malloreddus a sa Campidanesa!

Notas in contu de s’autora de su Documentàriu:
Cinzia Puggioni naschet in Terranoa in su 1988 e leat sa Laurea in Firenze in Mèdios e Giornalismu cun una tesi a pitzu de is ritos dionisìacos in Sardigna e su teatru de sa Cruelidade de Artaud.

In su 2014 realizat “Su Battileddu”, su primu progetu documentarìsticu comente autora, regista e produtora chi tratat sa cumparatzione intre su ritu dionisìacu de Su Battileddu e su tetrau artaudiano.

Su documentàriu est istadu projetadu in Sardigna, Isvìtzera e Frantza. Oe in die Cinzia bivet in Parigi e traballat comente assistente a sa regia e script supervisor.

12419237_1127924027231952_5585112781818408420_oSu Battileddu: Carnestoltes, en l’art, Continua!

S’Assotziu de Sos Sards a Catalunya presentarà el 12 de març de 2016 a les 18, en S’Assotziu, al Carrer Bisbe Laguarda 9 – “Su Battileddu”, un documental de Cinzia Puggioni.

“Potser l’idiota del poble”, potser un “Istranzu” mai inclòs a la vida del poble, és la víctima, i l’actor principal d’aquest emocionant documental filmat en Lula, un petit poble de 1.500 habitants atrapat a 500 metres sobre el nivell del mar al territori Barbaricino, a la província de Núoro.

El ritual carnavalesc en si mateix, anomenat: “Su Battileddu” (derivat de la paraula Báttile, “rebuig de la societat”), representa la passió de la víctima del sacrifici: un espectacle cruel, dinàmic i emocionant, que culmina amb un sacrifici de sang i el renaixement, acompanyat de vi, de la víctima. La comunitat expia els seus pecats sacrificant la seva víctima, en l’esperança d’una vida millor pel proper any. Su Battileddu, igual que el sol, tornarà a sortir.

El documental, inicialment concebut com un guió teatral, és un veritable museu de la màscara (i de la tortura!) a l’aire lliure. Recomanada per un public adult, les poderoses imatges i la fantàstica fotografia us acompanyaran en un dels ritus més suggestius del carnaval de Sardenya.

Al final de la projecció, podeu fer una contribució amb un refresc i un plat de Malloreddus a sa Campidanesa (pasta típica sarda).

Notes sobre l’autora del documental:
Cinzia Puggioni va néixer a Ólbia el 1988 i es va graduar a Florència en Periodisme i Mitjans de Comunicació, amb una tesi sobre els ritus dionisíacs a Sardenya i el teatre de la Crueltat d’Artaud.

En 2014 va produir “Su Battileddu”, el seu primer projecte com documental com a autora, directora i productora que tracta la comparació entre el ritu dionisíac de Su Battileddu i el teatre artaudià.

El documental es va projectar a Sardenya, Suïssa i França. Cinzia actualment viu a París i treballa com a assistent del director i script supervisor.

Rossella Faa in cuntzertu – Bella, bella.. sa BeccesaRossella Faa en concert – Bella, bella.. sa Beccesa

locandinaUna de is boghes prus notàbiles de Sardigna, sa cumponidora, sonadora e atora Rossella Faa pro sa prima borta in Bartzellona cun s’ùrtimu ispetàculu musicale suo.

Rossella Faa nos at a giùghere intre is nodas, cantos e contos de unu tempus de sa vida. Unu giogu de contrastos in ue sa música, is istòrias e s’ironia faeddant de unu mundu prenu de ispantos: su mundu de sa betzesa, e sa bellesa de su tempus suo. Ite bella sa betzesa, ite bella! Unu biàgiu cundùidu dae sa boghe sua calente e mediterránea e cun totu sa musicalidade de sa limba sarda.

In custa ocasione, sàbadu 2 de abrile a sas 7 de sero, s’at a abèrrere su sipàriu in Carrer de Viladomat 2, in su Tzentru Tzìvicu Cotxeres Borrell.

Ammaniadu dae Assòtziu de sos Sardos in Catalugna paris cun: Teatro del Segno, Casteddu

Intradas
billetu intreu: 12€
billetu sòtzios de s’Assòtziu 2016: 7€

Is billetos sunt a disponimentu in sa sea de s’Assòtziu o in lìnia carchende s’imàgine inoghe a suta:
Eventbrite - Rossella Faa en concierto - Bella, bella... sa Beccesa

Notas a subra de s’autora: Rossella Faa est sonadora, cumposidora e atora. At acabadu is istùdios suos in su Cunservatòriu de Casteddu e Pesaro. At collaborau cun Piero Marras, Elena Ledda, Andrea Parodi. At traballadu cun Peo Alfonsi, cun su triu vocale Balentes.

Autora e cumponidora de is ispetàculos “Baa-Bà” i “Sighi Singin’” realizados cun Nicola Cossu e Giacomo Deiana. Autora de is músicas pro cumpangias teatrales comente “Teatro Stabile della Sardegna, l’Effimero Meraviglioso, Riverrun Teatro, Teatre Impossibile, Teatre del Segno. Donat letziones de cantu modernu in iscolas pùblicas e privadas. Rosella cullàborat in manera ativa in manifestaziones pro sa ispainadura e valoramentu de sa limba sarda.

locandinaUna de les veus més destacades de Sardenya, la compositora, música i actriu Rossella Faa per primera vegada a Barcelona amb el seu últim espectacle musical.

En l’escenari, Rossella Faa ens portarà entre les notes, cants i els contes d’un temps de la vida. Un joc de contrastos on la música, les històries i la ironia parlen d’un món ple de sorpreses: el món de la vellesa, i la bellesa del seu temps. Que bella la vellesa, que bella! Un viatge conduït per la seva càlida veu mediterrània i amb tota la musicalitat de la llengua sarda.

En aquesta ocasió, el dissabte 2 d’abril a les 19 hores, el teló s’obrirà en Calle Viladomat 2, al Centre Cívic Cotxeres Borrell.

Organitzat per Assòtziu de sos Sardos in Catalugna en col·laboració amb: Teatre del Segno, Càller

Entrades
Normal: 12€
Socis Assòtziu 2016: 7€

Les entrades anticipades són disponibles a la seu de s’Assòtziu o a la web:
Eventbrite - Rossella Faa en concierto - Bella, bella... sa Beccesa
Els socis 2016 o d’anys anteriors contactin amb eventos@assotziusardos.cat abans de la compra online.

 Notes sobre l’autora: Rossella Faa és compositora, música i actriu. Va finalitzar els seus estudis musicals en el Conservatori de Càller i Pesaro. Ha col·laborat amb Piero Marras, Elena Ledda, Andrea Parodi. Ha treballat amb Peo Alfonsi, amb el trio vocal Balentes (lletres i música en els CD “Balentes”, “Cantano” i “Cixiri”).

Autora i compositora dels espectacles “Baa-Bà” i “Sighi Singin’” basats en llibres musicals realitzats amb Nicola Cossu i Giacomo Deiana. Autora de les músiques de companyies teatrals com a “Teatro Stabile della Sardegna, l’Effimero Meraviglioso, Riverrun Teatro, Teatre Impossibile, Teatre del Segno. Imparteix classes de cant modern en escoles públiques i privades. Recolza activament manifestacions culturals que tinguin com a objectiu el desenvolupament, suport, difusió i valorització de la Llengua Sarda.

“Intro e fora” – 11 istòrias de Sardos peri su Mundu“Intro e fora” – 11 històries de Sards pel món

introEfora“Intro e fora – 11 storie sarde” est unu documentàriu basadu a subra de intervistas e fotografias regortas in intro de su progetu “Migratziones – in viàgiu fache a is migrantes de Sardigna”. Contat de 11 persones sardas o de orìgine sarda atobiadas in 11 paisos diferentes: Argentina, Bahrain, Tzile, Emirados Àrabos, Malta, Qatar, Rennu Unidu, Ispagna, Tailàndia, Turchia e Istados Unidos.
Su progetu Migratziones est un’initziativa de s’Assòtziu culturale Ogros, chi b’ant traballadu Andrea Deiana, Antonio Mannu, Tao Mannu, Luis Murrighile i Paola Placido.
“Intro e fora” si balet de sa cuntributzione musicale de Paolo Angeli e ocannu coladu est istadu seletzionadu intre is òberas finalistas pro su Festival de su Documentàriu de Biddanoa.

Sa projetzione de su documentàriu, acumpangiada dae s’autore matessi, at a èssere giòbia 28 de Gennàrgiu a is 8 de a merie, in sa Sala La Palomera, carrer del Comte Borrell 121. At a leare parte a s’eventu fintzas su musitzista Paolo Angeli.

introEfora“Intro e fora – 11 storie sarde” és un documental basat en entrevistes en vídeo i fotografies recopilades com a part del projecto “Migracions – en viatge cap als migrants de Sardenya“. Parla d’11 persones sardes o d’origen sard trobades en 11 països diferents: Argentina, Bahrain, Xile, Emirats Àrabs, Malta, Qatar, Regne Unit, Espanya, Tailàndia, Turquia i Estats Units. El projecte Migracions és una iniciativa de l’Associació cultural Ogros en el qual han treballat Andrea Deiana, Antonio Mannu, Tao Mannu, Luis Murrighile i Paola Placido.
“Intro e fora” es val d’una contribució musical de Paolo Angeli i l’any passat va ser seleccionat entre les obres finalistes per al Festival de Documentals de Villanova Monteleone.

La projecció del documental, acompanyada per l’autor mateix, serà el dijous 28 de gener a les 20h, a la sala La Palomera, carrer del Comte Borrell 121. Participarà el mùsic Paolo Angeli.

Atòbiu de Chida SantaTrobada de Setmana Santa

Chida_Santa_webIn occurrèntzia de sa Chida Santa, su domìnigu imbeniente 29 de Martzu at a èssere s’ocasione pro donare a is amigos nostros is augùrios pro una Pasca Manna ditzosa. Cumentzamus a is 19 oras cun sa projetzione de sa pellícula “Su Re”, traspositzione in Sardigna de sa passione de Gesús Cristu, film giradu a intreu in Sardigna e in limba sarda. A is 21 oras aperitivu ofertu dae s’Assòtziu cun frègula sarda vegetariana.

Chida_Santa_webAmb motiu del començament de la Setmana Santa, diumenge que ve 28 de Març serà l’ocasió per desitjar als nostres amics feliç Pasqua.
A les 19h comencem amb la projecció de la pel·lícula de Giovanni Columbu “Su Re”, la transposició a Sardenya de la passió de Jesús, film enterament rodat a Sardenya en llengua sarda. A les 21h aperitiu ofert per s’Assótziu, amb frégula sarda vegetariana.

Primu cursu de Coghina Sarda de su 2015!Primer curs de cuina Sarda 2015!

cursu_webTorrant sos cursos de Coghina Sarda a s’Assòtziu!
Cumentzamus su domínigu 1 de Freàrgiu, proponende unu clàssicu: Curruxonis a sa campidanesa, prenos de rescotu e eda. Su cursu si cumpletat cun sos Arrubiolus, bugnolus fatos cun rescotu. Sos partitzipantes ant a imparare sos segretos de duas castas diferentes de cariadura. A concruida, maistros e dischentes ant a gosare de su pràngiu cun sas licàntzias preparadas in su cursu etotu.
Prètzios: 10€ sòtzios, 15€ sos àteros (cun tèssera sòtziu inclùida!)
Iscritziones abertas fintzas a su 29 de Ghennàrgiu, tel. 934358981, info@assotziusardos.cat.
Bos abetamus!

cursu_webTornen els cursos de Cuina Sarda a l’Associació!
Comencem el diumenge 1 de Febrer, proposant un gran clàssic: Ravioli (Curruxonis) farcits de formatge ricotta i espinacs. El curs es completa amb los Arrubiolus, bunyols de carnestoltes fets amb ricotta. Els participants aprendran els secrets per fer els dos diferents tipus de massa. A conclusió, mestres i cursants gaudiran del sopar amb les exquisideses durant el curs.
Preus: 10€ socis, 15€ no socis (amb tarjeta soci inclosa!)
Inscripcions obertes fins al dia 29 de Gener, tel. 934358981, info@assotziusardos.cat.
Us esperem!

cortes_webDomìniga su trinta de Onniasanti 2014 s’Assòtziu at a aberri is ghennas a tot@s. S’at a cumentzai de su mangianu cun sa presentada de is cursus de coxina, chi ant a cumentzai in gennàrgiu chi benit, po tot@s is ki ant a bolli imparai s’arti de fai is culurgionis. A sighiri s’at a tenni su pràngiu sotziali.

Allista·di iscriendi unu curreu eletrònicu!

In prus, po totu sa die ddui at a essi s’espositzioni audiovisiva “Les arts antigues” a susu de is artesanias de Sardigna. Bos abetaus!!

cortes_webDiumenge 30 de Novembre l’Associació obrirà portes a tod@s . Començarem al matí amb la preestrena dels cursos de cuina, que començaràn el proper mes de Gener, para tod@s els que desitgen aprendre l’art de la preparació dels “culurgiones”. A continuació hi haurà menjar social.

Es prega reservar per correu electrònic!

A més, durant tot el dia hi haurà una exposició audiovisual “Les arts antigues” sobre les artesanies de Sardenya. Us esperem!!

Piccola Pesca, pellìcula de Enrico PitziantiPiccola Pesca, pel·lìcula de Enrico Pitzianti

piccola_pesca_webGiòbia 13 de Onniasantu 2014, a sas 20 oras

Sighet su tziclu de pellículas “Sardigna militarizada”, chi nos donat sa possibilidade de ghetare lughe a pitzus de sa chistione, chi non tenet paris in Europa, de sa parte istremenada de territòriu sardu sacrificada pro operatziones militares de s’esèrtzitu de s’istadu italianu e de su restu de paisos de sa NATO.
“Piccola Pesca”, de su diretore Enrico Pitzianti, nos introduet a s’istòria de sa base militare de Cabu Teulada, chi batit a sa creatzione de unu giassu interditu de 750 ètaras, como assinnadu a s’esèrtzitu italianu. A su costadu de s’àrea, unu tretu de mare inatzessibile de su in totu pro sos piscadores sardos, chi non podent intrare nemancu in s’interis chi sas s’ertzitatziones sunt in pàsiu.

piccola_pesca_webDijous 13 de Novembre, 20 hores

Continua el cicle de pel·lícules “Sardenya militaritzada”, amb el qual volem llançar llum sobre la qüestió, sense iguals a Europa, de la immensa part de territori sard sacrificada per a maniobres militars de l’exèrcit de l’estat italià i de la resta de països de l’OTAN.
“Piccola Pesca”, del director Enrico Pitzianti, ens introdueix a la història de la base militar de Cabu Teulada, que porta a la creació d’una zona interdicta de 750 hectàrees, ara atribuïda a l’Exèrcit italià. Al costat de l’àrea, el braç de mar completament inaccessible per als pescadors de Sardenya, que no hi poden accedir ni tan sols durant els períodes de pausa de les exercitacions.